TMNK_Denova Pro - Thay Da Sinh Học

Thursday, 17/06/2021 | Đăng bởi Vũ Anh Dũng

1. Ziaja Denova Pro Exfoliating Cream 5% Mandelic Acid + AHA 50ml - Kem 5% acid thay da sinh học (ẠHA, Mandelic, Maleic) / 799.000đ

2. Ziaja Denova Pro Exfoliator with AHA 6% 60ml - Kem 6% Axit thay da sinh học (Latic, Malic, Tartaric) / 599.000đ

3.  Ziaja Denova Pro 30% Acids Pyruvic + Lactobionic Acid 100ml - 30% Lactobionic + Pyruvic Acid / 3.499.000đ

4. Ziaja Denova Pro Acid Neutraliser CA2 +/ B5 500ml - Dung dịch trung hoà acid / 1.299.000đ

VIẾT BÌNH LUẬN